4 Aralık 2016 Pazar

MUĞLA EVLERİ

KONAKALTI HANI
 19.yy’ da yapılmış ahşap ağırlıklı bağdadi bir yapı olan Konakaltı hanı, bir sivil mimarlık örneğidir

  Muğla Belediyesi himayesinde Ağa Han mimarlık ödülü sahibi Nail Çakırhan gözetiminde restore edilen Konakaltı han, günümüzde Muğla Belediyesi Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kültürel ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır
 Konakaltı han'ın, önceki yıllarda üst kat'ı şehre ticaret yapmaya gelen tüccarların ve mevsimlik işçilerin konaklaması için alt kat'ı ise dükkanlar, hayvan damları ve ambarlar için kullanılmıştır
 Konakaltı hanı, Muğla merkezde Müştakbey Mahallesindedir. Muğla'lı “Berber Ömer Hafız” oğlu Hacı Mehmet Konuk tarafından yaptırılmış ve Rum ustaları nezaretinde bitirilen han,  Cumhuriyetin ilk yıllarında Muğla Oteli olarak kullanılmıştır
Konakaltı Kültür Merkezi'nde, MuğlaMenteşe Belediyesi  tarafından ücretsiz olarak yetişkinlere kültür – sanat ve eğitim kursları verilmekte ve bu kurslara, Muğla halkı yoğun ilgi göstermektedir
Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi, tamamen yerel ustaların yardımı ve geleneksel malzemeler kullanılarak restore edilmiş 2004 yılında bodrum katta 300 kişilik kolonsuz konferans salonu yapılmıştır. Zemin kat bahçe olarak düzenlenmiş ve kayrak taşla döşenmiştir. Yaz aylarında bahçede 500 kişilik davetler, düğünler yapılabilmektedir

HACIKADI EVİ 
Muğla'da bulunan ve kayıtlarda "Hacıkadı Evi" olarak geçen evin yapım tarihi 1875-1880 yıllan arasındadır
  Muğla'nın ilk belediye başkanı olan Hacıkadı Süleyman Efendi ve eşi Pembe Hatun bu evi oğullan Ömer Efendi için yaptırmıştır. Muğla için önemli olan tarihi saatli kule ve eski adı Memleket Hastanesi olan devlet hastanesi de aynı aile tarafından yaptırılmıştır
2004 yılında aslına uygun olarak onarım yapılarak 2005 yılında ziyarete açılmıştır
Hacıkadı Evi'nde kültürel ve tarihi eşyalar yer almaktadır
Hacıkadı Evi, yöresel kıyafetlerin, eşyaların bulunduğui, kültürel etkinliklerin düzenlendiği bir müze ev halindedir
Muğla evlerinin özeliği olarak, Hacıkadı Evi'nde de Şark Köşesi  yer almaktadır. Bu köşe”V"şeklinde birleştirilmiş sedirler ve minderle bezenmiştir. Odaların duvarlarında ahşap yüklükler vardır

Tarihi Hacı Kadı Evİ, Muğla Valiliği tarafından Muğla Yörük Obaları Derneğine tahsis edilmiştir 
 
 Yörüklerin, Orta Asya'dan günümüze kadar atalarının kullandığı araç ve gereçler Hacıkadı Evi'nde sergilenmektedir
 İki katlı ve küçük bir bahçesi olan Hacıkadı Evi'nden diğer evlerin görülmemesi diğer Muğla evlerinin de özelliğidir
Muğla'da yaşayan Yörükler, atalarına ait kaybolmaya yüz tutan etnografik eserleri tarihi Hacıkadı Evi'ni "Yörük Türkmen Müzesi'' halinde ziyarete açık tutarak yaşatmaktadırlar
 Muğla Merkez, Şeyh Mahallesi, Mustafa Muğlalı Caddesinde bulunan Hacıkadı Evi'nin bahçesinde bir yörük çadırı da bulunmaktadır. Müze ev gezildikten sonra kafeterya da dinlenmek mümkün olmaktadır 
ÖZBEKLER EVİ 
 Özbekler Evi,  tarihi bir ev olarak geleneksel olarak inşa edilmiştir. Diğer bir ismi ise Hacı Hamzalar ve Ali Rıza Özbek Evi'dir
Muğla mimarlar odasınca , Özbekler Evi'ne 1987 tarihinde bu kadar iyi bir biçimde muhafaza edildiği için en uygun şekilde korunan ve yaşatılan eser ödülü  verilmiştir
Özbekler Evi, ilk zamanlarda toprak damlı iken sonradan belli tadilatlar geçirmiş ve yapıda kış evi, yaz evi, sahanlıklar, ev altları gibi mekanlar yapılmıştır. Sonraları toprak dam kapatılarak ahşap bağdadi ve kiremit çatılı bir sisteme dönüştürülmüştür
 Restorasyon sırasında Özbekler Evi'nin üst katında yer alan orijinal kapı ve yüklüklerin yıpranan kısımları tamir edilmiş ve odanın giriş kısmında orijinalinde bulunan 3 kemer ve ahşap dikmeler ortaya çıkarılmıştır
  Muğla Belediyesince kamulaştırılarak restorasyonu tamamlandıktan sonra 2005 yılında hizmete açılmıştır
Özbekler Evi'nin yola bakan cephelerinde taş duvarların eksik kısımları tamamlanarak iç avluya ahşap malzemelerden açık sofa da konulmuştur
Muğla Büyükşehir Belediyesi Turizm, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü faaliyet gösterdiği Özbekler Evi  225 yıllık bir geçmişe sahiptir


MUĞLA ve TARİHİ ESERLERİ

Bünyesinde barındırdığı antik kent ve ören yerleri ile ziyaretçilere tarihte yolculuk yapma fırsatı sunan uygarlıkların başkenti MUĞLA, tarihi ve kültürel zenginliklerinin oluşturduğu potansiyel ile Ege Bölgesi’nin Açık Hava Müzesi konumundadır
  Muğla merkezde şehrin ticaret ve zenaat merkezi olan Araşta mevkiinde Balibey mahallesinde bulunan SAATLİ KULE 1885 yılında, Muğla belediyesinin ilk başkanı Hacı Süleyman tarafından Rum usta Filivari'ye yaptırılmış bir eserdir
Saatli Kule'nin yapımında kesme taşlar ve tuğlalardan faydalanılmış ve kare planlı olarak aşağıdan yukarıya doğru küçülmektedir. Giriş katı mavakkithane olan kulenin, ikinci, üçüncü ve dördüncü katlarının köşeleri dışarıya doğru bağlı olarak 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Beşinci katta saat kadranı bulunan Saatli Kule'nin tüm katlarında yuvarlak ve sivri kemerler bulunmaktadır
Yapımı yaklaşık 1493 yılına dayanan Yağcılar Han, Muğla'nın geçmişinde önemli bir ticari merkezidir. Eskiden yağhanelerden oluşan han, sağlam taş duvara dayalı bağdadi ve ahşap karkas sistemde yapılmıştır
  Muğla'da Osmanlı'dan günümüze kalan 3 handan biri olan Yağcılar Han, Osmanlı döneminde ticaret merkezi olarak kullanılmıştır
Yağcılar Han, avlu etrafına dizilmiş odalardan meydana gelmektedir
Yağcılar Han, günümüzde restore edilerek ticari bir merkez ve avlusundaki çınar ağacının gölgesinde bir dinlenme alanı olarak kullanılmakta ve  birçok yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir
Muğla'nın merkezinde yer alan Şeyh Camii, Şeyh Bedrettin tarafından 1565 yılında yapılmıştır
 Minaresi 1806’da eklenmiş olan Şeyh Camii, çeşitli zamanlarda tamir görmüştür.
Camii, Menteşe Mütesellimi (Tanzimat öncesi vergi toplayan devlet memuru) Tavaslı Osman Ağa’nın eşi Ümmü Gülsüm Hatun tarafından 1831 yılında ilk onarımı yapılmıştır
Şeyh Camii'nin bahçesinde,1754 ve1756 tarihli kayıtlarda iki hücreli bir medrese bulunduğu belirtililmektedir
Camii'nin, ikinci onarımını Şerif Efendi ile Ragıp Efendi1896 yılında yaptırmıştır
Günümüzde ibadete açık olan Şeyh Camii'nin, bahçesinde müftülüğe bağlı Muğla Kız Kur'an Kursu bulunmaktadır
Osmanlı-Rus savaşından bu yana 1453 şehit veren MUĞLA'da, üzerinde tüm şehitlerinin adlarının yer aldığı ŞEHİTLER ANITI, Eğergediği mevkiinde Orman'dan tahsis edilen 31 bin m2 alan üzerinde yer almaktadır

3 Aralık 2016 Cumartesi

EUROMOS ANTİK KENTİ ( ZEUS TAPINAĞI) MİLAS & MUĞLA

 Milas - Selimiye yolunun 12. km'sinde yer alan EUROMOS ANTİK KENTİ 3 bin yıllık bir geçmişe sahiptir
Antik dönemin en iyi korunmuş tapınaklarından olan "Zeus Lepsynos" da Euromos da yer almaktadır
 Günümüzde hala ayakta olan sur duvarları ile çevrili olan EUROMOS, tiyatrosu, agorası ve kutsal alanlarıyla oldukça iyi korunmuştur
 
 Zeus Tapınağı, M.S.2. yüzyılda inşa edilmiştir. 17 adet sütundan 16'sı üst kirişleriyle birlikte bugün hala ayaktadır
Euromos Antik Kenti, en ihtişamlı yıllarını Roma döneminde yaşamıştır. Yapılan kazı ve araştırmalarda bulunanlardan anlaşıldığına göre, antik yerleşimin VI.yüzyılda olduğu düşünülmektedir
Zeus Tapınağı'nda, güney ve güneybatı kenarlarında bulunan ve yivleri hiç açılmamış olan üç sütun, bu tapınağın hiç bir zaman bitirilmemiş olduğuna kanıt olarak gösterilirmektedir. 1969'da yapılan bir arkeolojik araştırma sırasında Helenistik devirlerden kalma bir kitabeyle, bulunan bu tapınağın, aslında daha önceki bir tapınak üzerine yapıldığı kanıtlanmaktadır
Euromos'un adı, M.Ö. 5 yüzyılda "Kyramos" ya da "Hyramos" biçimindedir. Grekçe'de güçlü anlamına gelen Euromos, Mausolos'un Hellenleştirme politikası sonucu kullanılmaya başlanmış denilmektedir
  Zeus Tapınağı, ceplerinde 6, yanlarında 9 sütunlu ve Korinth düzeninde yapılmıştır
Antik Kentin, mimarisinde kullanılan taşlar, Euromos'un hemen etrafındaki dağlardan temin edilmiştir
 Euromos'un dışında, Kızılbayır denen tepenin eteğinde yapılan Zeus Tapınağı mimari yönden pek çok özellik taşımaktadır
Antik Kentin, nekropolü yoldan tapınağa giden patikanın kenarında surların dışında kalan alana yayılmıştır ve Karia tipi mezarlar ve gömü çukurları bulunmaktadır
Zeus Tapınağı, Zeus Labrayndios , diğer bir deyimle “Baltalı Zeus” a adanmıştır. Simge olarak kullanılan çift ağızlı balta kabartmaları bu bölgede sıkça karşımıza çıkmaktadır

 


Etrafı zeytinliklerle çevrili EUROMOS ANTİK KENTİ'nin, tiyatrosunun beş sırası ile ZEUS TAPINAĞI' nın karşısındaki (batı yönünde) sur kalıntıları görülmektedir